آقای دکتر محمود افتخارزاده

کاردیولوژیست و فلوشیپ فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه 


 آقای دکتر محمد وجدانپرست

کاردیولوژیست 


آقای دکتر عباس هراتیان

پاتولوژیست 


آقای دکتر علی حجت

فلوشیپ جراحی breast و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 


خانم دکتر مریم جنتی

متخصص طب اورژانس


آقای دکتر مهران کریمی
متخصص بیماری های کودکان  و عضو هیات علمی دانشگاه

خانم دکتر عارفه اشرفی

رزیدنت رادیولوژی


آقای دکتر مجتبی کمالی اقدم

فوق تخصص عفونی کودکان 

آقای دکتر حمید میرجلیلی

متخصص طب اورژانس


آقای دکتر محمود صفا

پزشک عمومی

خانم دکتر مینا جعفر پور

داروساز


آقای دکتر محمد مرادی

رزیدنت جراحی